Dansk Selskab for Skulder- og Albue Kirurgi

Nytårsshilsen

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske en god jul og godt nytår 2022 til alle medlemmer og deres familier.

Dejligt at se kolleger fra hele landet til  DOS mødet i november og skønt med livlige faglige diskussioner og  godt fremmøde.

Vores selskab trives trods de svære omstændigheder og vi vil fra bestyrelsen side anstrenge os for fortsat at skabe fundament for en god viderudvikling  af vores fagområde og rekruttering af yngre læger til faget.

Vi  håber at se mange til det Nordiske møde i Oslo i juni og på et prospektivt  og visionært år 2022.

Må sygeplejerskerne finde arbejdsglæden igen og vores operationsstuer revitaliseres til gavn og glæde for vores patienter.

De bedste hilsener

Anne Kathrine
Formand

Nyheder