Dansk Selskab for Skulder- og Albue Kirurgi

Nyhedsbrev

Nu hvor foråret spirer og solen endelig er begyndt at skinne, så er det mig en glæde at kunne meddele, at vores selskab også spirer med mange spændende nye ideer. Vi vil i fællesskab bestræbe os på at skabe et selskab i konstant vækst og udvikling. Bestyrelsen har netop haft møde og besluttet at etablere et uddannelsesnetværk for yngre skulder- og albuekirurger. Vi vil rigtig gerne opstarte et nyt netværk, som kan gavne uddannelse og rekruttering af unge kirurger til subspecialet, på tværs af landet.

Som det fremgår af oplægget, vil vi gerne høre fra jer med forslag til kandidater til netværket, og hvis I kunne tænke jer at være værter for besøg af netværksgruppen, så skal I blot kontakte os.

Vi vil fortælle mere om ideerne ved generalforsamlingen, som vil blive afholdt i Oslo d. 2. juni 2022 – kl. 17-18. Vi vil forsøge at streame GF online, for de medlemmer, som ikke har mulighed for at deltage i Oslo – Fælles Nordiske Skulder- og Albuekonference, den 2. og 3 juni.

Tilmelding og detaljer fremgår af www.skulderalbue.dk

Næste DSSAK Årsmøde i Horsens er nu planlagt til d. 20. og 21. april 2023, hvor Niels Clausen og Gerhardt Teichert med vedholdende tålmodighed, fortsat tilbyder deres værtskab, selvom vi nu har måttet udskyde mødet 2 gange grundet Covid-19 pandemien.

Panum kurset 2023 er nu fastlagt

Venlig hilsen

Formanden

Konferencerne i Oslo

Så er vi så småt kommet i gang med 2022, og vi kan fortælle at foråret/sommeren blandt andet byder på flere spændende konferencer.

I maj afholdes der Nordic Elbow Masters i Oslo, Norge
Du kan læse mere om konferencen samt tilmelding her >>

I starten af juni afholdes der Nordic Shoulder and Elbow Conference i Oslo, Norge
Du kan læse mere om konferencen samt tilmelding her >>

Vi håber at se mange af jer til konferencerne i Oslo.

Nyheder