Dansk Selskab for Skulder- og Albue Kirurgi

DSSAK Årsmøde 23.-24. april 2020. Regionshospitalet Horsens.
Deadline 1. april 2020

Nyheder