DSSAK ÅRSMØDE 20-21 APRIL 2017 ÅRHUS

MØDE FOR SKULDERINTERESSEREDE FYSIOTERPEUTER 21. APRIL

Fredag 21/4 er der møde for skulderinteresserede fysioterapeuter. Mødet ligger fra kl 8.30 til 15.30 og byder på et alsidigt program med bla. foredrag af Birgit Castelein fra Ghent Universitet, som taler om scapulothoracic
muscle recruitment in shoulder pain.

Hele programmet kan ses her >>

Møderne afholdes på Skejby Sygehus auditorium A og B.

FORELØBIGT PROGRAM DSSAK ÅRSMØDE

TORSDAG 20/4
12.00-12.30 :REGISTRERING OG SANDWICH
12.30-13.30 : LUC FAVARD (FRANKRIG) FOREDRAG OM PROTESEKIRURGI I SKULDEREN
13.30-14.30 : INDLÆG FRA DET DANSKE SKULDERALLOPLASTIK REGISTER OG DISKUSSION
14.30-15.00 : KAFFEPAUSE
15.00-16.00 : DANSKE ERFARINGER MED ALLOPLASTIKKIRURGI. TRENDS OG CASES.
16.30-18.00 : GENERALFORSAMLING I DSSAK
19.00- : MIDDAG

FREDAG 21/4
08.30-10.00 : DISTALE BICEPSLÆSSIONER. PRÆSENTATION AF DANSKE STUDIER OG CASES
10.00-10.45 : KAFFEPAUSE
10.45-12.00 : PROKSIMALE BICEPSLÆSSIONER, OPERATIV TEKNIK, KLINISKE RETNINGSLINJER,CASES
12.00-13.00 : FROKOST
13-00-15.00 : FRIE FOREDRAG AFRUNDING

Tilmelding til møderne foregår via hjemmesiden, og er nødvendig af hensyn til forplejning.
mødet er gratis for medlemmer af dssak ,men middagen torsdag aften koster 200kr (625 for ikke medlemmer). For ikke medlemmer er prisen 200 kr. pr dag. Middagen afholdes på Hotel Comwell Århus, hvor der også er forhåndsreserveret værelser frem til 20/2 (oplys deltagelse i dssak årsmøde).
Abstracts til frie foredrag -max 10 min – fremsendes til sekretæren – deadline 1/3.

Vi ses i Århus