Dansk Selskab for Skulder- og Albue Kirurgi

Kære medlemmer

I lyset af den seneste tids udvikling i situationen omkring Covid-19 er det desværre nødvendigt at aflyse det planlagte årsmøde i Horsens 23-24/4-2020.

Der er udsigt til meget lav tilslutning idet sundhedspersonale ikke på nuværende tidspunkt har tilladelse til at forsamles og vores udenlandske oplægsholdere er naturligt nok ikke i stand til at deltage.

De der allerede har tilmeldt sig vil få deres tilmeldingsgebyr refunderet og vi kan oplyse at aflysningen ikke får nogen større økonomisk konsekvens for DSSAK.

Generalforsamlingen der skulle have været holdt på årsmødet udskydes og afholdes i forbindelse med DOS-mødet i stedet. Bestyrelsen er opmærksom på at dette er på kant med vedtægterne men i lyset af den force majeure lignende tilstand vælger vi at acceptere dette. LVS – Lægevidenskabelige Selskaber – deler vores opfattelse af at dette er en acceptabel praksis.

Vi ser i bestyrelsen frem til at møde jer på DOS-mødet hvor vi nu lægger vores kræfter i at producere et spændende symposium i samarbejde med DOT.

På vegne af DSSAKs bestyrelse

Tim Houbo Pedersen, sekretær

 

Nyheder