DSSAK Bestyrelse

Bestyrelsens aktuelle sammensætning:

Formand

Anne Kathrine Belling Sørensen, Overlæge, ph.d.

Skulder og albuesektionen
Ortopædkirurgisk afdeling T
Herlev /Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup

Næstformand

Thomas Falstie-Jensen, Overlæge, ph.d.

Skulder og albuesektionen
Aarhus Universitetshospital
Ortopædkirurgisk afdeling E
Palle Juul-Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N

Kasserer

Jeppe V. Rasmussen, Overlæge, ph.d.

Skulder og albuesektionen,
Ortopædkirurgisk afdeling T
Herlev /Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup

Uddannelsesansvarlig

Mikkel Tøttrup, Afdelingslæge, ph.d.

Aalborg Universitetshospital
Klinik Hoved- Orto
Hobrovej 42 D
9000 Aalborg

Sekretær

Tim Houbo Pedersen, Overlæge

Idrætskirurgisk sektion M51
Ortopædkirurgisk afd. M
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

E-mail >>

YODA repræsentant

Liv Vesterby Knudsen