DSSAK Bestyrelse

Bestyrelse valgt ved generalforsamling torsdag d. 24. april i Malmø

Formand

Steen Lund Jensen, Overlæge, MD phD
Aalborg Universitetshospital
Klinik Hoved- Orto
Hobrovej 42 D
9000 Aalborg

Næstformand

Anne Kathrine Belling Sørensen, Overlæge, MD
Skulder og albuesektionen,
Ortopædkirurgisk afdeling T
Herlev Sygehus, Herlev Ringvej
2730 Herlev

Kasserer

Theis Thillemann, Afdelingslæge, MD
Skulder-/Albuesektor, bygn 1A
Tage Hansens Gade 2
8000 Aarhus C

Formand for uddannelsesudvalget

Torsten Warming MD
Idrætskirurgisk sektion M51
Ortopædkirurgisk afd. M
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV.

Sekretær

Inge Hvass, overlæge MD
Ortopædkirurgisk afdeling
Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 36
6700 Esbjerg

E-mail >>