DSSAK Bestyrelse

Bestyrelsens aktuelle sammensætning:

Formand

Steen Lund Jensen, Overlæge, MD phD
Aalborg Universitetshospital
Klinik Hoved- Orto
Hobrovej 42 D
9000 Aalborg

Næstformand

Anne Kathrine Belling Sørensen, Overlæge, MD
Skulder og albuesektionen,
Ortopædkirurgisk afdeling T
Herlev /Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28,2900 Hellerup

Kasserer

Theis Thillemann, Afdelingslæge, MD
Ortopædkirurgisk afd.
Skulder-/Albuesektor,
Palle Juul-Jensens Blvd.
8200 Aarhus

Uddannelsesansvarlig

Andreas Haugbjerg Qvist
Aalborg Universitetshospital
Klinik Hoved- Orto
Hobrovej 42 D
9000 Aalborg

YODA repræsentant

Jeppe Staghøj, Afdelingslæge MD

Ortopædkirurgisk afd.

Sjællands universitetshospital Køge

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Sekretær

Tim Houbo Pedersen, Afdelingslæge

Idrætskirurgisk sektion M51
Ortopædkirurgisk afd. M
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

E-mail >>