DSSAK Bestyrelse

Bestyrelse valgt ved generalforsamling torsdag d. 19 april 2018 Køge

Formand

Steen Lund Jensen, Overlæge, MD phD
Aalborg Universitetshospital
Klinik Hoved- Orto
Hobrovej 42 D
9000 Aalborg

Næstformand

Anne Kathrine Belling Sørensen, Overlæge, MD
Skulder og albuesektionen,
Ortopædkirurgisk afdeling T
Herlev /Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28,2900 Hellerup

Kasserer

Theis Thillemann, Afdelingslæge, MD

Ortopædkirurgisk afd.
Skulder-/Albuesektor,

Palle Juul-Jensens Blvd.
8200 Aarhus

Uddannelsesansvarlig

Torsten Warming MD
Idrætskirurgisk sektion M51
Ortopædkirurgisk afd. M
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

YODA repræsentant

Jeppe Staghøj, Afdelingslæge MD

Ortopædkirurgisk afd.

Sjællands universitetshospital Køge

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Sekretær

Inge Hvass, overlæge MD
Ortopædkirurgisk afdeling
Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 36
6700 Esbjerg

E-mail >>