Kliniske retningslinier

DSSAKs Korte Kliniske Retningslinier

Det Korte Kliniske Retningslinier udarbejdes af DSSAK og godkendes
på Generalforsamlingen efter forudgående høring på hjemmesiden.
Alle vejledninger bliver fremlagt til godkendelse på DSSAKs
generalforsamling og godkendte vejledninger publiceres på
hjemmesiden. Vejledningerne forventes revideret hvert 3. år.

DSSAK har nedsat arbejdsgrupper, som arbejder uafhængigt af
sundhedsstyrelsens arbejde med de kliniske retningslinjer, men de
aktuelle emner vil blive foreslået som emner for fremtidige kliniske
retningslinjer. Vejledningerne udarbejdes i samarbejde med relevante
subspecialer; DOT, SAKS, etc.

I HØRING

Ny kort klinisk retningslinje – olekranonfractur

GODKENDTE