Selskabets adresse

Postadresse

Dansk Selskab for Skulder- og Albue Kirurgi

Tim Houbo Pedersen, Afdelingslæge

Idrætskirurgisk enhed M51

Bispebjerg Bakke 23

2400 København NV

mail: houbo.tim@gmail.com

Formand

Steen Lund Jensen, Overlæge, MD phD
Aalborg Universitetshospital
Klinik Hoved- Orto
Hobrovej 42 D
9000 Aalborg