Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) er etableret med henblik på at udvikle kvaliteten af operationer med skulderleds alloplastik (SA) i Danmark.

Registret begyndte at indsamle data i 2005. Det førstee år er at betragte som registerets pilot periode, hvor de afdelinger der havde lyst kunne indberette data.

I en bekendtgørelse fra juni 2006 har Sundhedsstyrelsen pålagt både offentlige og private sygehuse at foretage indberetning af oplysninger til de godkendte kliniske kvalitetsdatabaser.

Yderligere oplysninger om databasen kan læses i årsrapporten (nedenfor)

Resultaterne fra databasen vil hvert år blive offentliggjort på www.sundhed.dk, på DOS’s hjemmeside www.ortopaedi.dk samt her på hjemmesiden.

Databaser

Denne del af hjemmesiden vil løbende blive opdateret med info vedrørende databaser indenfor det skulder – og albuekirurgiske område.

1. Dels lovpligtige med indberetning til Den Ortopædiske Fællesdatabases IT-platform via Dansk Sunddatanet.:

Dansk Skulderalloplastik Register (DSR)

2. Dels forskningsdatabaser og resultater som ønskes offentliggjort:

Ingen tilgængelige