Artroskopi og åben kirurgi i skulder og albue

DSSAK hands-on-kursus

i samarbejde med Anatomisk Afdeling, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Panum Instituttet:

Artroskopi og åben kirurgi i skulder og albue

1. og 2. juni 2015, Panum Instituttet, København

Formålet med kurset er at introducere adgange og en række kirurgiske og artroskopiske procedurer, og at kursisterne selv indøver og bliver fortrolige med disse.

Pris:

3.000,- incl. Forplejning under kurset

Kursister der har behov for overnatning anbefales Hotel Kong Arthur, der ligger i gåafstand fra Panum Instituttet

Tilmelding:

Jannoves@rm.dk

DSSAK Skulder-/Albuekursus: Artroskopi og åben kirurgi i skulder og albue

Næste kursus afholdes d. 16.-17. december 2013, – mere info følger

DSSAK hands-on-kursus i samarbejde med Medicinsk-anatomisk Institut, Panum:
Artroskopi og åben kirurgi i skulder og albue 30. april – 1. maj 2012
Panum Instituttet, København

Formålet med kurset er at introducere adgange og en række kirurgiske og artroskopiske procedurer, og at kursisterne selv indøver og bliver fortrolige med disse. Kurset henvender sig til læger under ortopædkirurgisk uddannelse.
Pris 3.000,- incl. middag, excl. hotel.

Tilmelding til: jo@jorto.dk

Download program >>

Symposioum on Advanced Surgery of the Shoulder and Elbow

D. 23.-24. september 2010

Hotel Comwell, Roskile

Invitation

Legat til yngre læger

Kære Yngre kolleger

I forbindelse med vores efterårssymposium om ” Behandling af traumatisk skulder og albueinstabilitet”  på Comwell i Roskilde udlodder SAKS og  DSSAK hver 2 fripladser til en ung kollega under relevant uddannelse.

Ansøgningen skal være stilet til et af de to selskaber vedhæftet cv og begrundelse, gerne med anbefaling og skal være selskabet i hænde senest 1.september 2010. Forudgående medlemskab er ikke et kriterium, men det forventes, at man efterfølgende melder sig ind i det relevante selskab. Ansøgningen skal stiles til en af sekretærerne  i de to selskaber.

Program og yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiderne:              www.saks.nu     www.skulderalbue.dk

Udvælgelsen til fripladserne vil ske snarest derefter og ansøgerne får besked.

Med venlig hilsen

Lars Henrik Frich                                                         Marianne Backer

Formand DSSAK                                                          Formand SAKS

Symposium om behandling af proksimale humerusfrakturer

Onsdag d. 24. oktober 2007

kl. 9.30-16.00

Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Formål:
En kritisk gennemgang af behandlingsmulighederne ved proksimale humerusfrakturer. Der vil være afsat god tid til diskussion af behandlingsprincipper, operationsteknikke og medbragte cases. Vi håber på aktiv deltagelse fra alle!

Målgruppe:
Ortopædkirurger der varetager behandling af proksimale humerusfrakturer

Oplæg:
Ved læger fra de arrangerende selksaber. Detaljeret program følger.

Emner:

  • Frakturrelevanht anatomi og biomekanik.
  • Frakturtyper, “patientstyper”, klassifikationssystemer.
  • Konservativ behandling – hvem, hvorfor, hvornår og hvordan?
  • Overvejdelser ogtekniske aspekter ved forskellinge osterosynteseformer.
  • Indikationr for alloplastik – hvilke typer er relevante.
  • Forebyggelse og behandling af komplikationer.
  • Hvem skal varetage hvilke behandlinger- er centralisering eller specialisering ønskelig?
  • Præsentation og diskussion af cases.

Organsationskomité: For Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi: Lars Henrik Frich og Hans Viggo Johannsen

For Dansk Ortopædisk Traume Selskab; Keld Hourgaaard

Tilmelding: Deltagelse er gratis idet udgifterne afholdes af DOS. Frokost er for egen regning. Deltageantaller er begrænset – pladser fordeles efter tilmeldingstidspunkt.

Tilmelding pr. mail mærket “DOS symposium PHF” til cholm@as.aaa.dk – anfør venligst navn.

Tilmeldingsfrist 10.10.07.

Hans Viggo Johannsen