Bestyrelsen i DSSAK

Formand

Overlæge, Ph.d.
Theis Muncholm Thillemann
Ortopædkirurgisk afdeling E
Aarhus Universitetshospital
Palle Juhl Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N

president@skulderalbue.dk

Næstformand

Overlæge, Ph.d.
Thomas Falstie-Jensen
Ortopædkirurgisk afdeling E
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N

vicepresident@skulderalbue.dk

Kasserer

Overlæge
Ali  Al-Hamdani
Ortopædkirurgisk afdeling T
Gentofte Hospital
Hospitalsvej 1
2900 Hellerup

treasurer@skulderalbue.dk

Sekretær

Overlæge
Tim Houbo Pedersen
Bispebjerg hospital, Idrætskirurgisk enhed M51
Bispebjergbakke 23
2400 København NV

Uddannelsesansvarlig

Afdelingslæge, Ph.d.
Mikkel Tøttrup
Ortopædkirurgisk afdeling E
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N

education@skulderalbue.dk

YODA repræsentant

Læge, Ph.d. stud
Denis Karimi
Ortopædkirurgisk afdeling
Kolding sygehus
Sygehusvej 24
6000 Kolding