Specialeplan

Der henvises til DOS hjemmeside hvor Specialeplanen for ortopædisk kirurgi , herunder skulderalbuekirurgi kan findes.