ÅRSMØDE DSSAK 20. og 21. april 2023, HORSENS

Det videnskabelige møde blev afholdt på Regiohospital Horsens og festmiddag på Jørgensens Hotel.

OVERSKRIFTEN FOR MØDET VAR GLENOIDET OG INSTABILITET.

Der blev afholdt sideløbende møde for skuldeinteresserede fysioterapeuter fredag.

Der var 105 tilmeldte deltagere