Målbeskrivelse for den Ortopædkirurgiske Fase 4 uddannelse med specialisering i skulder- og albuekirurgi

(dette er et udkast under revision – jan 2005)

Baggrund:

I de seneste 15 – 20 år er der pågået en tiltagende subspecialisering af Ortopædkirurgien, hvor det skulder & albuekirurgiske fagområde har udviklet sig betydeligt i samme periode. Der er sket en markant stigning i tilgængelige behandlingstilbud på såvel skulder- som albueniveau, specielt hvad angår artroskopiske behandlingstilbud men også alloplastik kirurgien på skulder og albueniveau udvikles konstant. Oprettelse af skulder- og albuekirurgiske enheder har betydet et kvalitativt løft.

Definition:

Beskæftiger sig med diagnostik, behandling og forskning i lidelser i bevægeapparatet, der lokaliserer sig til skulderbæltet, overarmen og albueregionen.

Begrundelse:

De øgede behandlingstilbud har nødvendiggjort en tiltagende grad af subspecialisering, som det også ses i USA samt i den øvrige del af Europa, for at den enkelte kirurg kan holde sig ajour med nye implantater og teknikker.Organisatorisk og Strukturel placering:

Organisatorisk naturligt placeret i Ortopædkirurgisk afdeling, hvor de kommende regioner vil havde behov for centraliserede skulder & albuekirurgiske funktioner.

Nødvendigt patientgrundlag for den subspecialiserede funktion svarer til den nye regionsstruktur. Naturlige samarbejdspartnere er de øvrige ortopædkirurgiske afdelinger i regionen samt de reumatologiske afdelinger, der viderehenviser relevante patienter. Desuden er et godt samarbejde med en specialiseret anæstesiologisk afdeling med kompetence i de relevante blok anlæggelser, en specialiseret radiologiske enhed samt en fysioterapeutisk afdeling med speciel kompetence i rehabilitering af skulder og albue lidelser nødvendig.

Lægelig Kompetence:

 Generelle uddannelse: .

Uændret Turnusuddannelse.

Fase I og II: Ny specialist blokuddannelse.

Fase III: 24 måneders ansættelse som 1 reservelæge ved ortopædkirurgisk afdeling.

Fase IV: Minimum 24 måneders ansættelse ved Ortopædkirurgisk centerafdeling med særlig kompetence i skulder og albuekirurgi på afdelingslægeniveau, evt. erstattet af ansættelse på sidestillet udenlandsk afdeling.

 Samlet uddannelsesvarighed: (8½h år.)

Klinisk Uddannelse:

 Kandidaten skal:

 Generelle del:

Kunne redegøre for overekstremitetens anatomi samt principperne bag biomekaniske forhold i Skulder og Albue.

Kunne vurderer såvel klinisk som billeddiagnostiske undersøgelser af skulder og albue. Kunne redegøre for rehabilitering af skulder og albue.

Kirurgisk del:

Kunne behandle via artroskopiske adgange til skulder og albue.

Kunne behandle via åbne kirurgiske adgange til skulderen herunder deltopectoral og deltoideus split.

Kunne behandle via åbne kirurgiske adgange til clavicula og humerus.

Kunne behandle via posterior og posterolateral adgang til albueleddet.

Speciel kirurgisk del.:

Kunne åbent behandle recidiverende traumatisk anterior skulderinstabilitet.

Kunne redegøre for principperne ved arthroskopisk behandling af recidiverende traumatisk anterior skulderinstabilitet.

Kunne redegøre for diagnostik og behandling af komplekse skulderinstabiliteter herunder kroniske luksationer.

Kunne åbent behandle subacromielt impingement syndrom samt partielle og mindre rotator cuff læsioner.

Kunne athroskopisk behandle subacromielt impingement syndrom.

Kunne redegøre for diagnostik og behandling af komplekse rotator cufflæsioner og rotator cuff arthropati.

Kunne behandle clavicula frakturer, pseudoarthroser og malunions, samt akutte og kroniske acromioclaviculære” luksationer.

Kunne behandle proksimale humerus frakturer, pseudarthroser og malunions herunder med hemialloplastik.

Kunne behandle corpus humeri frakturer og pseudarthroser.

Kunne behandle suprakondylære og intraartikulære distale humerusfrakturer, pseudarthroser og malunions.

Kunne behandle ukompliceret total- eller hemi- skulderalloplastik.                   .

Kunne redegøre for specielle totale skulderalloplastikker, henunder revisionsalloplastik. Kunne behandle ukompliceret albuealloplastik.

Kunne redegøre for specielle albuealloplashkker, herunder revisionsalloplastik.

Kunne redegøre for behandlingen af neuro-muskulære lidelser, herunder artrodeser og muskeltranspositioner.

Kunne redegøre for behandlingen af kontrakte albueled.

Kunne redegøre for behandlingen af instabile albueled.

Supplerende teoretisk uddannelse:

Skal havde deltaget i minimum 2 international kurser eller videnskabelige kongresser arrangeret af anerkendt videnskabeligt skulder-albuekirurgisk selskab svarende til 20 CME point.

Skulder- og Albue-kirurgi er i såvel Europa som i Nordamerika et selvstændigt fagområde underlagt det Ortopædkirurgiske speciale. Der eksisterer store Nationale og Internationale selskaber, der udelukkende beskæftiger sig med emnet såvel som et internationalt engelsk-sproget tidsskrift -­Journal of Shoulder & Elbow Surgery der udgives 6 gange årligt. I Danmark er Dansk Selskab for Skulder & Albue Kirurgi (DSSAK) et selvstændigt selskab med ca. 100 medlemmer.

På europæisk plan er European Society for Surgery on the Shoulder and the Elbow (ESSSE) et veletableret selskab med årlige kongresser og en stærk organisation.

Bestyrelsen

Dansk Selskab for Skulder og Albue Kirurgi. (DSSAK)