DSSAK Årsmøde 2012 i Ålborg

Stor tak til Steen Lund Jensen for et vel arrangeret møde i hyggelige omgivelser på Scheelsminde.

Også tak og ros til de mange foredragsholdere som bidrog med gode præsentationer – således at vi alle er blevet klogere på klaviklen og begge dens led.

Der var på møde bred enighed om at de 2 dages intensiv fokus på evidens og behandlingsrekommendation for klavikelfrakturer og AC-led fungerer som en god basis for udarbejdelse af fælles guidlines for behandlingen i Danmark.

Der er et behov for at behandlingstilbudende også ensrettes på tværs af regionerne, som allerede er i gang med at udarbejde egne af instrukser og vejledninger.

Det blev på fredagsmødet aftalt at selskabet tager intiativ til at nedsætte arbejdsgrupper mhp. udarbejdelse af guidelines til udredning og behandling indenfor de større sygdomme indenfor vores fagområde.

Der forventes i første omgangt arbejdsgrupper for klavikelfrakturer, AC-ledsskader, distale humerus frakturer, proksimale humerus frakturer.

Interesserede medlemmer kan henvende sig til sekretæren.

Næste fælles DSSAK aktivitet vil være et symposium i forbindelse med DOS mødet i oktober med temaet distale humerus frakturer; Symposiet forventes afholdt i fællesskab med DOT

– vel mødt

sekretæren

Orale præsentation på årsmødet 2012

DSSAK Årsmøde 2012 i Ålborg

Scheelsminde Hotel og konference i Ålborg d. 26.-27. april 2012

Torsdag d. 26. april kl. 14.00-18.00  lukket møde
for DSSAK medlemer med generalforsamling kl. 17.00
med efterfølgende middag .

Fredag d. 27. april kl. 9.00 – 16.30:  åben møde:

Tema klavilen AC-led og sternoclavikulærleddet.
Inviteret gæsteforelæser er Michael Robinson fra Shoulder Injury Clinic, Royal Infirmary of Edinburgh:
Fractures of the clavicle
Der stiles mod et interaktivt møde med debat og et afsluttende konsensusnotat. Der vil være mulighed for frie foredrag. Abstraks kan sendes til selskabet sekretær og bør overholde DOS vanlige format. Deadline 1. marts 2012.
Abstraks vedrørende clavikel vil blive foretrukket og prioriteret i session,
men øvrige modtages også.

Endeligt program   Online tilmelding  (deadline 13. april)

Fredag er der arrangeret en temadag for fysioterapeuter, foreløbigt program

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Skulder- & Albue kirurgi >>

DSSAK bestyrelse