Medlemskab

§ 4 MEDLEMMER

Stk.1. Som ordinære medlemmer kan optages læger, der opfylder kravene for medlemskab af Dansk Ortopædisk Selskab og som har en særlig interesse for skulder- og albuekirurgi.

Stk.2. Som associeret medlem uden stemmeret kan, efter indstilling fra bestyrelsen, optages andre  med særlig interesse indenfor skulder- og albuekirurgien. Optagelsen skal godkendes ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk.3. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Stk.4. Ansøgning om medlemskab sker ved en skriftlig anmodning stilet til bestyrelsen (sekretæren) der herefter træffer beslutning om medlemskab.

Stk.5. Medlemskab fortabes ved: udmeldelse, død eller eksklusion på generalforsamlingens foranledning efter motiveret indstilling fra bestyrelsen.

Stk.6. Kontingentrestance over 2 år betragtes som udmeldelse.

Stk.7. Et medlem der miskrediterer selskabet kan af bestyrelsen ekskluderes idet den pågældende forinden skal have mulighed for at forklare sig overfor bestyrelsen. Eksklusionen skal behandles ved den førstkommende generalforsamling, hvor den pågældende skal have lejlighed til at fremlægge sin sag.


Indmeldelse foregår via laeger.dk

1) Log ind på din profil

2) vælg “Mit medlemsskab”

3) Vælg “Videnskabelige selskaber” og herefter DSF Skulder- og Albuekirurg eller søg blot efter skulder

4) Indmeld dig med linket.

Ved spørgsmål kan DSSAKs sekretær kontaktes