DSSAK Årsmøde d. 24. – 25. April 2014 i Esbjerg

Sted: Hotel Britannia; Esbjerg

Tema: Den svære patient: smertesyndromer og nerveskader omkring
skulder og albue

Mødet starter torsdag d. 24. april kl. 14.00 
og forventes afsluttet fredag d. 25. april kl. 16.00.

Program >>

Torsdag – lukket møde for DSSAK medlemmer: 
Plexus brachialis læsioner og funktionelle lidelser

Fredag: 
Åbent møde med symposium og frie foredrag.

Der vil være mulighed for frie foredrag. Abstrakts kan sendes til selskabet sekretær og bør overholde DOS vanlige format. Deadline 10. marts 2014. Abstrakts vedrørende smertetilstande vil blive foretrukket og prioriteret i session, men øvrige modtages også her

Middag torsdag aften.

Årsmødeafgift: Gratis for medlemmer. Festmiddag for medlemmer 200 kr. Ikke medlemmer torsdag 500 kr. Middag 500 kr. Tilmeldingsfrist 01.04.2014. DSSAK kontonummer er 6771-6037565. Deltagelse fredag for ikke-medlemmer er gratis.

Der er reserveret et antal værelser på hotellet. Deltagerne bedes selv booke og betale værelse på booking@britannia.dk, hvori der oplyses følgende bookingreference 28 11 56. Priserne er Kr. 875,- / kr. 1.025,- for henholdsvis enkeltværelse og dobbeltværelse inkl. morgenbuffet i restaurant.

FYSIOTERAPEUT SESSION FREDAG

Fysioterapeutisk afd. SVS  Esbjerg  afholder  møde  fredag 25 / 4 sideløbende med DSSAK s årsmøde .

Fysioterapeut Mogens Dam vil fredag fra 9:30 til 12:00 holde foredrag om ” behandling af den vanskelige skulderpatient”. Med baggrund i cases vil områder som nerveskader, scapuladyskinesi og multidirektionel instabilitet blive gennemgået.

Interesserede fysioterapeuter opfordres til at tilmelde sig via DSSAKs hjemmeside. Prisen for mødet er 500kr og inkluderer frokost og kaffe – ligesom fysioterapeuterne er velkomne til at deltage i DSSAKs øvrige fredagsmøde

NYT SKEMA TIL DANSK SKULDERALLOPLASTIK REGISTER

Kære kolleger

På styregruppens møde den 12.december 2013 blev der gennemarbejdet et nyt registreringsskema til Dansk Skulderalloplastik Register.

Skemaet foreligger nu til gennemsyn og kommentering. Der er tilkommet nye felter, men også fjernet enkelte.

Der er tale om et udkast, hvorfor det grafiske udtryk ikke er på plads, men skemaets logiske opbygning skulle gerne fremgå.

Hele skemaet på nær del 3 skal også udfyldes for reoperationer inkl. revisioner.

Skemaet vil blive fulgt op af en tilsvarende ændring i indtastningsmodulet, som således også gerne skulle blive mere brugervenligt.

Det er meningen, at de udarbejdes forklaringer til de felter, hvor der kan være tvivl om meningen. Disse forklaringer vil blive lagt på hjemmesiden efterhånden som de bliver klar.

Kommentarer kan sendes til formanden for styregruppen: steen.lund.jensen@rn.dk

Det er planen, at skemaet vil bliver gennemgået på DSSAK´s årsmøde i Esbjerg, hvorefter det vil blive indarbejdet.

Steen Lund Jensen

Registerleder
Dansk Skulderalloplastik Register

Download skema >>