Specialeplanlægningen

Læs DSSAK’s svar til DOS 16.3.2010

Specialeplanlægningens opdeling i hoved-, regions og højt specialiserede funktioner giver overordnet god mening. Vi kunne have ønsket os lidt blødere kanter og bedre ”samarbejdsmuligheder” – men mon ikke praksis over tid vil kunne få brikkerne til at falde lidt bedre på plads. Vi har en del indvendinger mod den fordelingen af funktionerne som det fremgår af de fremsendte bemærkninger. Hvis fordelingen skal være fagligt rimelig / god / velovervejet / velbegrundet kræves der et ganske indgående kendskab til specialet, kirurgerne, eksisterende ekspertiser, praksis, geografi etc. DDSSAK har den nødvendige viden om alle disse forhold og vi vil kunne komme med et godt bud på en fordeling af funktionerne indenfor vores område. Vi bidrager meget gerne nu og fremover med forslag med udgangspunkt i de overordnede krav fra Sundhedsstyrelsen. Vi foreslår at DOS koordinerer, mægler og modificerer de respektive fagområdernes forslag til fordeling og forhandler med Sundhedsstyrelsen.

Med venlig hilsen

Hans Viggo Johannsen, Formand DSSAK

Find her information om kommende kurser og anden faglig information

program for A-kurser og f.eks et relevant udtræk af behandlingskoder for skulder og albuekirurger.

Læs hvad der ligger til grund for afgørelser i patientforsikringen

eller download scoresystemer til brug for forskningsprojekter