15. Årsmøde, den 12. og 13. april 2007, Odense Universitetshospital og DSSAK

 Tak for et godt årsmøde 2007 i Odense

Torsdag eftermiddag demonstrede Professor Christian Gerber på imponerende vis sit overblik og kirurgiske snilde i forbindelse med direkte transmission af Latissimus Dorsi Transfer på Odense Universitets Hospital assisteret af Lars Henrik Frich.

Den efterfølgende generalforsamling lidt forsinket, men som følge heraf kort og uden den store debat. Af nyt herfra skal nævnes:

DSSAK er værter for Combined Scandinavian Shoulder and Elbow Meeting i 2009 og forventes afholdt i Helsingør

Årsmøde 2008 afholdes på Bispebjerg Hospital d. 3. og 4. april 2008 med intabilitet som hovedtema

I forbindelse med DOS mødes arrangerer DSSAK workshop om undersøgelsesteknik for vores unge kolleger

Bestyrelsen forventer snart at påbegynde udarbejdelse af et referenceprogram medrørende impingement og rotator cuff relaterede problemer. – I den forbindelse har man valgt at bruge årsmødet til en debat omkring diagnostik og behandling af disse lidelser.

Fredag blev en interessant dag med rotator cuff lidelser som tema; således et fremragene foreddrag af Christian Gerber: “Rotator Cuff Tears. Limits of Reparability and Timing of Latissimus Dorsi Transfer”. Herefter et Symposium med resultater efter LDT fra Bispebjerg og Århus og efter Deltaproteser i Odense. Efter LDT kunne man i begge serier konkludere at patienterne generelt er tilfredse, på trods af lave scores på bevægelighed og styrke.

Efterfølgende interessante tal fra skulderalloplastikdatabasen ved John Jacobsen samt et enkelt frit foredrag med titlen acute rotator cuff tears – do they heal.

Eftermiddagen var afsat til diskussionsoplæg og paneldiskussion omkring behandling af rotator cuff læsioner i Danmark, – som oplæg til udarbejdelse af det nye referenceprogram. Der var her en heftig debat, som formentlig vil forsætte de kommende måneder.

Når det tekniske er på plads vil hjemmesiden forhåbentlig også kunne fungere som debatside mhp. at forsætte den diskussion

Anne Kathrine