Dansk Selskab for Skulder- og Albue Kirurgi

Nyhedsbrev

Interessen for DSSAK’s skulderakademi har været god og vi er ved at etablere uddannelsesnetværk bestående af 8 fase IV speciallæger. Første besøg, for de 3-4 læger, bliver på Herlev- og Gentofte Hospital med tema: skulder- og albuefrakturer d. 7. – 8. februar 2022. Vi håber der er opbakning til at give deltagerne fri med løn, og håber projektet kan udvikle sig succesfuldt henover de kommende år.

DSSAK programmet til onsdag d. 16. november 2022 i Vingsted :

13:00-15:00: DSSAK subspeciale møde:
Velkomst ved formanden
1. Igangværende og kommende arbejder med KKR og hvordan det foregår
2. Gennemgang af årsrapporten fra skulderalloplastik registeret
3. Hvordan skal vi indstille det danske bidrag til SECEC Best National Paper konkurrencen?
4. Information om arbejde med revision af specialeplanen; oplæg ved Thomas Falstie-Jensen og Bo Sanderhoff Olsen
5. Evt. + diskussion

15.00 – 15.30 Kaffepause

15.30-16.45 Fælles DOT + DSSAK Symposium: BEHANDLING AF CAPUT RADII FRAKTURER; stabil eller ustabil?
Moderatorer: Rikke Bielefeldt og Anne Kathrine B. Sørensen
Det endelige program vil blive offentlig gjort på www.skulderalbue.dk

Vi håber mange har lyst til at deltage – og glæder os til at ses.

Kommende begivenheder:
15.-16. december 2022: DSSAK’s ” Hands-on kadaverkursus I skulder – og albuekirurgi på Panum
20.-21. april 2023: DSSAK’s årsmøde i Horsens
5.-8. september 2023 ICSES 7th International Congress on Shoulder and Elbow Surgery, Rome

Vores franske kolleger har bedt om hjælp til at besvare spørgeskemaet ”do you keep the biceps tendon” som led i et prospektivt RCT arrangeret af det Franske artroskopi selskab. De vil gerne have flere besvarelser fra Scandinavien:

https://beemed.typeform.com/to/RvnDrpoY

Venlig hilsen
Formanden
Anne Kathrine Belling Sørensen

Nu hvor foråret spirer og solen endelig er begyndt at skinne, så er det mig en glæde at kunne meddele, at vores selskab også spirer med mange spændende nye ideer. Vi vil i fællesskab bestræbe os på at skabe et selskab i konstant vækst og udvikling. Bestyrelsen har netop haft møde og besluttet at etablere et uddannelsesnetværk for yngre skulder- og albuekirurger. Vi vil rigtig gerne opstarte et nyt netværk, som kan gavne uddannelse og rekruttering af unge kirurger til subspecialet, på tværs af landet. Som det fremgår af oplægget, vil vi gerne høre fra jer med forslag til kandidater til netværket, og hvis I kunne tænke jer at være værter for besøg af netværksgruppen, så skal I blot kontakte os. Vi vil fortælle mere om ideerne ved generalforsamlingen, som vil blive afholdt i Oslo d. 2. juni 2022 – kl. 17-18. Vi vil forsøge at streame GF online, for de medlemmer, som ikke har mulighed for at deltage i Oslo – Fælles Nordiske Skulder- og Albuekonference, den 2. og 3 juni. Tilmelding og detaljer fremgår af www.skulderalbue.dk Næste DSSAK Årsmøde i Horsens er nu planlagt til d. 20. og 21. april 2023, hvor Niels Clausen og Gerhardt Teichert med vedholdende tålmodighed, fortsat tilbyder deres værtskab, selvom vi nu har måttet udskyde mødet 2 gange grundet Covid-19 pandemien. Panum kurset 2022 er nu fastlagt Venlig hilsen Formanden

Nyheder

Formandens beretning
Årsrapport 2021

Dansk
Skulderalloplastik Register (DSR)

Referat

Generalforsamling 22-4-2021

DSSAKs Legat

Legats formål at styrke skulder- og albuekirurgien i Danmark.