Dansk Selskab for Skulder- og Albue Kirurgi

Nyhedsbrev

Kære medlemmer af DSSAK

December er over os med sne (regn), kulørte lys på husgavlene (som er slukket pga. høje elpriser) og ild i pejsen (som ikke er tændt pga. brændemangel). Ikke desto mindre vil vi fra bestyrelsen takke for et godt år!

Til den netop overståede DOS kongres var der flot fremmøde til vores DSSAK møde med mange nye og gamle medlemmer. Tak for det! Vi kunne med glæde annoncere, at første hold kursister er sat til DSSAKs ”Skulder akademi” som vil besøge Herlev-Gentofte d. 7.-8. februar. Her vil fokus være på frakturkirurgi omkring skulder og albue samt mere sjældne planlagte skulder/albue operationer.

Det næste besøg vil være på Aarhus Universitetshospital i maj 2023, hvor det primært vil handle om proteserevisionskirurgi. Kender du/I nogle yngre kolleger, som har særlig interesse i fagområdet og som kunne være interesserede i at deltage, så opfordres de til at ansøge med motiveret mail til Mikkel Tøttrup på education@skulderalbue.dk. Tilsvarende er I velkomne til at skrive, hvis jeres afdeling ønsker at byde ind med et ophold for kursisterne på et senere tidspunkt.

Til mødet blev processen for revision og udvikling af KKR præsenteret. I år har DSSAK sammen med DOT udgivet en ny KKR om behandling af caput radii frakturer og revideret den bestående KKR om behandling af clavikulafrakturer. Begge kan findes på DOS hjemmeside. I 2023 står KKR om behandling af olecranon frakturer til revision og der blev foreslået en ny KKR omhandlende behandling af epikondylitis lateralis. Til sidstnævnte arbejdsgruppe meldte Klaus Hanisch (Esbjerg), Bjørn Thorup (Silkeborg), Jesper Rønnebech (Privathospitalet Danmark, Lyngby) og Søren Gammelgaard (Viborg) sig. Arbejdet begynder med KKR seminaret i marts 2023.

Endeligt diskuterede vi forberedelserne til den (formentlig) snarlige revision af specialeplanen. Bo Olsen er DSSAKs repræsentant i en arbejdsgruppe, som DOS har nedsat. Efterfølgende var der livlig diskussion, hvor synspunkter og forslag til hvordan dette komplekse emne kan håndteres. Bestyrelsen takker for input og det var helt sikkert ikke sidste gang dette emne blev vendt i DSSAK regi.

Desværre går ikke alt planlagt og vi måtte erkende, at der var for få tilmeldte til vores dissektionskursus på Panum i december. Måske fordi det ikke er så lang tid siden vi afholdt det Covid-19 udskudte kursus sidste år. Vi traf derfor den ærgerlige beslutning at aflyse kurset pga. få tilmeldinger. Vi håber der er tilstrækkeligt med tilmeldinger til næste kursus.

Til gengæld kan vi med glæde orientere om, at bestyrelsen har besluttet at uddele støtte fra DSSAKs legat i form af 15000 kr til Marc Randall, som i forbindelse med sit Phd-forløb, skal på studieophold ved det Australske Skulderregister.

Planlægningen til årsmødet den 20. og 21. april 2023 i Horsens er i fuld gang. Temaer bliver skulderinstabilitet samt vurdering og håndtering af glenoidmorfologi ved protesekirurgi. Der er inviteret foredragsholdere fra Norge og Belgien for at give deres bud på disse problematikker. Fredag den 21.4. afholdes sideløbende med DSSAKs program et separat fysioterapi-program.

Intet årsmøde uden Frie foredrag, og derfor er der brug for jeres hjælp! Der foregår helt sikkert en del videnskabeligt arbejde på skuldersektionerne rundt omkring, som bare venter på at blive præsenteret.

Skynd jer at tilmelde foredrag til årsmødet. Der er deadline 1.2.2023. Vi vil også gerne have besked, hvis nogen har forsvaret deres PhD, da de så vil blive tilbudt en kort præsentation af deres værk.

TILMELDING TIL ÅRSMØDE OG FRIE FOREDRAG ER ÅBEN OG FOREGÅR VIA DSSAKs HJEMMSIDE

Vi ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nytår. Vi glæder os til et nyt og spændende 2023.

Mvh

Bestyrelsen i DSSAK
7. december 2022

Interessen for DSSAK’s skulderakademi har været god og vi er ved at etablere uddannelsesnetværk bestående af 8 fase IV speciallæger. Første besøg, for de 3-4 læger, bliver på Herlev- og Gentofte Hospital med tema: skulder- og albuefrakturer d. 7. – 8. februar 2022. Vi håber der er opbakning til at give deltagerne fri med løn, og håber projektet kan udvikle sig succesfuldt henover de kommende år.

DSSAK programmet til onsdag d. 16. november 2022 i Vingsted :

13:00-15:00: DSSAK subspeciale møde:
Velkomst ved formanden
1. Igangværende og kommende arbejder med KKR og hvordan det foregår
2. Gennemgang af årsrapporten fra skulderalloplastik registeret
3. Hvordan skal vi indstille det danske bidrag til SECEC Best National Paper konkurrencen?
4. Information om arbejde med revision af specialeplanen; oplæg ved Thomas Falstie-Jensen og Bo Sanderhoff Olsen
5. Evt. + diskussion

15.00 – 15.30 Kaffepause

15.30-16.45 Fælles DOT + DSSAK Symposium: BEHANDLING AF CAPUT RADII FRAKTURER; stabil eller ustabil?
Moderatorer: Rikke Bielefeldt og Anne Kathrine B. Sørensen
Det endelige program vil blive offentlig gjort på www.skulderalbue.dk

Vi håber mange har lyst til at deltage – og glæder os til at ses.

Kommende begivenheder:
15.-16. december 2022: DSSAK’s ” Hands-on kadaverkursus I skulder – og albuekirurgi på Panum
20.-21. april 2023: DSSAK’s årsmøde i Horsens
5.-8. september 2023 ICSES 7th International Congress on Shoulder and Elbow Surgery, Rome

Vores franske kolleger har bedt om hjælp til at besvare spørgeskemaet ”do you keep the biceps tendon” som led i et prospektivt RCT arrangeret af det Franske artroskopi selskab. De vil gerne have flere besvarelser fra Scandinavien:

https://beemed.typeform.com/to/RvnDrpoY

Venlig hilsen
Formanden
Anne Kathrine Belling Sørensen

Nyheder

Formandens beretning
Årsrapport 2021

Dansk
Skulderalloplastik Register (DSR)

Referat

Generalforsamling 22-4-2021

DSSAKs Legat

Legats formål at styrke skulder- og albuekirurgien i Danmark.