Dansk Selskab for Skulder- og Albue Kirurgi

DSSAK Årsmøde 20. – 21. april 2023 i Horsens

Tilmeldingen til årsmødet er i fuld gang, har du ikke tilmeldt dig endnu, så skal du blot klikke på boksen til højre.
Selve mødet afholdes på Horsens Hospital, og middagen den 20. april er på Jørgensens Hotel.

Medlemmer:
Årsmødet torsdag og fredag kr. 0,-
Middag 20. april 2023 – kr. 300,-
Middag ledsager – kr. 600,-

Ikke medlemmer og fysioterapeuter:
Årsmødet – kr. 300,- pr. enkelt dag – kr. 500,- for begge dage.
Middag 20. april 2023 – kr. 600,-

Hotel:
Jørgensens Hotel, Søndergade 17, 8700 Horsens
Benyt følgende kampagnekode: DSSAK2023

Endeligt program til årsmødet 2023 >>

Vi ser frem til et spændende og udbytterigt Årsmøde 2023
Bestyrelsen

Nyhedsbrev

Kære Kolleger,

Foråret og dermed Årsmødet i Horsens d. 20.-21. april 2023 nærmer sig. Der er lagt op til et interessant møde med 2 udenlandske gæsteforelæsere; Olivier Verborgt fra Holland og Sigbjørn Dimmen fra Norge og flere danske foredragsholdere. Temaet ved 2023 Årsmødet er Instabilitet i skulderleddet og knogleforholdene ved glenoidet. Der vil være  fokus på behandling af knogledefekter både i forbindelse med instabilitet og i forbindelse med indsættelse af skulderproteser. Vi synes det er et godt program, som forhåbentlig vil give anledning til nogle gode faglige diskussioner.

Der er tilmeldt 10 videnskabelige præsentationer og en ph.d. afhandling, som bliver programsat torsdag eftermiddag.

Det præliminære program ligger klar på hjemmesiden, og bestyrelsen opfordrer til at man tilmelder sig i god tid.

Tilmeldingslink, deadlines til festmiddagen torsdag aften og vejledning til hotelreservation mv. findes på www.skulderalbue.dk

Det første skulderakademi blev afholdt d. 7.-8. februar på Gentofte Hospital. Konceptet fungerer godt i praksis med 4 kursister og der er gode tilbagemeldinger. Foruden det faglige udbytte rummer akademiet god mulighed for at skabe nye relationer både for værtsafdelingen og for kursisterne. Det har været dejligt at se netværkene udvikle sig på tværs af landsdelene. Næste kursus afholdes hos Klaus Hanisch i Esbjerg d. 10.-11. maj 2023 og de udvalgte kursister vil snarligt modtage besked fra bestyrelsen.

Første skulderakademi deltager 7.+8. februar 2023 på Gentofte Hospital: Liv Vesterby, Karen Larsen Romme, Ann Nymann og Kristina Oprea

Anne Kathrine
Formand

Interessen for DSSAK’s skulderakademi har været god og vi er ved at etablere uddannelsesnetværk bestående af 8 fase IV speciallæger. Første besøg, for de 3-4 læger, bliver på Herlev- og Gentofte Hospital med tema: skulder- og albuefrakturer d. 7. – 8. februar 2022. Vi håber der er opbakning til at give deltagerne fri med løn, og håber projektet kan udvikle sig succesfuldt henover de kommende år.

DSSAK programmet til onsdag d. 16. november 2022 i Vingsted :

13:00-15:00: DSSAK subspeciale møde:
Velkomst ved formanden
1. Igangværende og kommende arbejder med KKR og hvordan det foregår
2. Gennemgang af årsrapporten fra skulderalloplastik registeret
3. Hvordan skal vi indstille det danske bidrag til SECEC Best National Paper konkurrencen?
4. Information om arbejde med revision af specialeplanen; oplæg ved Thomas Falstie-Jensen og Bo Sanderhoff Olsen
5. Evt. + diskussion

15.00 – 15.30 Kaffepause

15.30-16.45 Fælles DOT + DSSAK Symposium: BEHANDLING AF CAPUT RADII FRAKTURER; stabil eller ustabil?
Moderatorer: Rikke Bielefeldt og Anne Kathrine B. Sørensen
Det endelige program vil blive offentlig gjort på www.skulderalbue.dk

Vi håber mange har lyst til at deltage – og glæder os til at ses.

Kommende begivenheder:
15.-16. december 2022: DSSAK’s ” Hands-on kadaverkursus I skulder – og albuekirurgi på Panum
20.-21. april 2023: DSSAK’s årsmøde i Horsens
5.-8. september 2023 ICSES 7th International Congress on Shoulder and Elbow Surgery, Rome

Vores franske kolleger har bedt om hjælp til at besvare spørgeskemaet ”do you keep the biceps tendon” som led i et prospektivt RCT arrangeret af det Franske artroskopi selskab. De vil gerne have flere besvarelser fra Scandinavien:

https://beemed.typeform.com/to/RvnDrpoY

Venlig hilsen
Formanden
Anne Kathrine Belling Sørensen

Nyheder

Årsrapport 2021

Dansk
Skulderalloplastik Register (DSR)

Referat

Generalforsamling 22.4.2021

DSSAKs Legat

Legats formål at styrke skulder- og albuekirurgien i Danmark.