DSSAK ÅRSMØDE 20-21 APRIL 2017 ÅRHUS

MØDE FOR SKULDERINTERESSEREDE FYSIOTERPEUTER 21. APRIL

Fredag 21/4 er der møde for skulderinteresserede fysioterapeuter. Mødet ligger fra kl 8.30 til 15.30 og byder på et alsidigt program med bla. foredrag af Birgit Castelein fra Ghent Universitet, som taler om scapulothoracic
muscle recruitment in shoulder pain.

Møderne afholdes på Skejby Sygehus auditorium A og B.

Tilmelding til møderne foregår via hjemmesiden, og er nødvendig af hensyn til forplejning.
mødet er gratis for medlemmer af dssak ,men middagen torsdag aften koster 200kr (625 for ikke medlemmer). For ikke medlemmer er prisen 200 kr. pr dag. Middagen afholdes på Hotel Comwell Århus, hvor der også er forhåndsreserveret værelser frem til 20/2 (oplys deltagelse i dssak årsmøde).
Abstracts til frie foredrag -max 10 min – fremsendes til sekretæren – deadline 1/3.

Webshop >>

Vi ses i Århus