Bestyrelsen i DSSAK

Formand

Theis Muncholm Thillemann, Overlæge, Ph.d.
Ortopædkirurgisk afdeling E
Aarhus Universitetshospital
Palle Juhl Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N

president@skulderalbue.dk

Næstformand

Thomas Falstie-Jensen, Overlæge, Ph.d.
Ortopædkirurgisk afdeling E
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N

vicepresident@skulderalbue.dk

Kasserer

Ali  Al-Hamdani, Overlæge
Ortopædkirurgisk afdeling T
Gentofte Hospital
Hospitalsvej 1
2900 Hellerup

treasurer@skulderalbue.dk

Sekretær

Zaid Issa, Overlæge, Ph.d.
Sjællands universitetshospital
Lykkevej 1
4600 Køge

Secretarty@skulderalbue.dk

Uddannelsesansvarlig

Mikkel Tøttrup, Afdelingslæge, Ph.d.
Ortopædkirurgisk afdeling E
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N

education@skulderalbue.dk

YODA repræsentant

Denis Karimi, Læge, Ph.d. stud
Ortopædkirurgisk afdeling
Kolding sygehus
Sygehusvej 24
6000 Kolding