Kliniske retningslinier

DSSAKs Korte Kliniske Retningslinier

De korte kliniske retningslinjer udarbejdes af DSSAK. I forsommeren vil KKR komme i høring i vores fagområde via hjemmesiden, og forud for generalforsamlingen i DOS vil de komme i høring på DOS´s hjemmeside, hvorefter de vil blive godkendt og efterfølgende præsenteret på DOS-kongressen i posterform.

Nedenstående KKR kan findes på DOS hjemmeside.

PLANLAGTE
Ingen

I HØRING
Ingen

GODKENDTE
Behandling af epikondylitis lateralis (2023)
Revision af “Behandling af olecranonfraktur hos ældre” (2023)
Dislocerede, komminutte frakturer af caput radii (Mason type III) (2022)
Displacerede midstskafts claviculafrakturer hos voksne (2022)
AC-leds luksation -kirurgi vs ikke-kirurgi (2020)
Biceps caput longum, Tenodese vs. tenotomi (2019)