Kliniske retningslinier

DSSAKs Korte Kliniske Retningslinier

De korte kliniske retningslinjer udarbejdes af DSSAK. I forsommeren vil KKR komme i høring i vores fagområde via hjemmesiden, og forud for generalforsamlingen i DOS vil de komme i høring på DOS´s hjemmeside, hvorefter de vil blive godkendt og efterfølgende præsenteret på DOS-kongressen i posterform.

Nedenstående KKR kan findes på DOS hjemmeside.

PLANLAGTE
Behandling af epikondylitis lateralis (ny)
Revision af “Behandling af olecranonfraktur hos ældre” (2018)

I HØRING
Ingen

GODKENDTE
Dislocerede, komminutte frakturer af caput radii (Mason type III) (2022)
Displacerede midstskafts claviculafrakturer hos voksne (2022)
AC-leds luksation -kirurgi vs ikke-kirurgi (2020)
Biceps caput longum, Tenodese vs. tenotomi (2019)