Dansk Selskab for Skulder og Albue Kirurgi

Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK).

Selskabet er medlem af det Europæiske Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (SECEC) og repræsenterer fagområdet indenfor Dansk Ortopædisk Selskab.

FORMÅL

Selskabet har til formål at styrke skulder- og albuekirurgien i Danmark ved

  • At fremme det videnskabelige arbejde indenfor skulder- og albuelidelser og deres behandling nationalt og internationalt
  • At fremme uddannelsen og interessen for skulder- og albuekirurgi gennem afholdelse af symposier, kurser og møder.
  • At samarbejde med andre videnskabelige selskaber nationalt og internationalt, med særlig fokus på Norden.
  • At fremme tværfagligt samarbejde indenfor diagnostik og behandling af  skulder- og albuelidelser.
  • At fremme kvaliteten, bl.a. gennem databasevirksomhed

Selskabet skal tilstræbe at være rådgivende og koordinerende organ i anliggender indenfor dets interesseområde.

HJEMSTED

Selskabets hjemsted er sekretærens adresse.

DSSAK

Stiftende generalforsamling den 3. maj 1991

Hjemmesiden administreres af DSSAK. Tilmelding til nyhedsmails  sker ved kontakt til webmaster under “kontakt”.

DSSAK Møderne

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi holder møde hvert forår. Mødet holdes over 2 dage, hvor den første dag primært er for selskabets medlemmer. Den følgende dag er mødet åbent for interesserede læger og fysioterapeuter, og der afholdes oftest et sideløbende møde for skulder-albue interesserede fysioterapeuter. der er mulighed for enkelte videnskabelige indlæg. Der kan sendes abstracts efter opslag til det enkelt møde.

Historisk billede fra årsmødet 2007 hvor professor Chr. Gerber deltog