Selskabets adresse

Postadresse

Dansk Selskab for Skulder- og Albue Kirurgi

Zaid Issa, Overlæge, Ph.d.
Sjællands universitetshospital
Lykkevej 1
4600 Køge

Secretarty@skulderalbue.dk

Formand

Theis Muncholm Thillemann, Overlæge, Ph.d.
Ortopædkirurgisk afdeling E
Aarhus Universitetshospital
Palle Juhl Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N

president@skulderalbue.dk