Selskabets adresse

Postadresse

Dansk Selskab for Skulder- og Albue Kirurgi
Tim Houbo Pedersen, Overlæge
Idrætskirurgisk enhed M51
Bispebjergbakke 23
2400 København NV
secretary@skulderalbue.dk

Formand

Anne Kathrine Belling Sørensen, Overlæge, ph.d.
Skulder og albuesektionen, Ortopædkirurgisk afdeling T
Gentofte Hospital
Hospitalsvej 1
2900 Hellerup
president@skulderalbue.dk