Årsmødet på Bispebjerg Hospital 2008

Tak til Michael og Bispebjerg Hospital for et godt DSSAK årsmøde, hvor Alexandro Castagna gav sit bidrag til diskussion om skulder instabilitet. Husk at sæt kryds i kalender næste år til Det Dansk/Svenske møde d. 13. og 14. maj 2009 i Helsingør

Bestyrelsen

16. Årsmøde, Bispebjerg Hospital d. 3. – 4. april 2008

Deadline for abstracts er d. 15. februar 2008. Abstracts sendes til Anne Kathrine

Abstract skal skrives på engelsk med titel, forfattere, Introduction, Material and methods, results og conclusions. Maximalt 3000 tegn incl. mellemrum