Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) er etableret med henblik på at udvikle kvaliteten af operationer med skulderleds alloplastik (SA) i Danmark.

Registret begyndte at indsamle data i 2005. Det førstee år er at betragte som registerets pilot periode, hvor de afdelinger der havde lyst kunne indberette data.

I en bekendtgørelse fra juni 2006 har Sundhedsstyrelsen pålagt både offentlige og private sygehuse at foretage indberetning af oplysninger til de godkendte kliniske kvalitetsdatabaser.

Yderligere oplysninger om databasen kan læses i årsrapporten (nedenfor)

Resultaterne fra databasen vil hvert år blive offentliggjort på www.sundhed.dk eller via RKKPs eller DSSAKs hjemmeside.