Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) Årsrapport 2021

Download – Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) Årsrapport 2021 >>

Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2020
Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2020 til 31. december 2020