Hotel i forbindelse med DSSAKs årsmøde

DSSAK har forhåndsreserveret værelser på Jørgensens hotel i Horsens, men man skal selv booke og afregne værelset via hotellets hjemmeside. https://www.jorgensens-hotel.dk/
OBS! Benyt Kampagnekode i forbindelse med booking: DSSAK2023
15% rabat på kategorien Good & Better
20% rabat på kategorien Even Better & The Best.

Foreløbigt program til Årsmødet 2023 tilgængeligt

Så er det muligt at se det foreløbige program for Årsmødet 2023.

Programmet for fysioterapeut dagen bliver offentliggjort senere.

HUSK AT INDSENDE ABSTRACTS TIL FRIE FOREDRAG! DER ER DEADLINE 1.FEBRUAR

Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) Årsrapport 2021

Download – Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) Årsrapport 2021 >>

Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2020
Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2020 til 31. december 2020

DSSAK har afholdt generalforsamling 22/4-21.

DSSAK har afholdt generalforsamling 22/4-21.

Generalforsamlingen blev som tidligere oplyst afholdt virtuelt hvilket forløb planmæssigt, dog med begrænset deltagelse. Som det kan læses i referatet er vedtægtsændringer som foreslået af bestyrelsen vedtaget – de træder i kraft umiddelbart og får effekt ved næstkommende generalforsamling. Der var udskiftning i bestyrelsen som nu har følgende sammensætning:

 

Anne-Kathrine Belling-Sørensen, Formand

Andreas Haugbjerg Qvist, Næstformand

Jeppe Vejlgaard Rasmussen, Kasserer

Mikkel Tøttrup, Uddannelsesudvalg

Tim Houbo Pedersen, Sekretær

Liv Vesterby Knudsen, YODA repræsentant

 

Bestyrelsen takker Steen Lund Jensen og Theis Thillemann for deres indsats gennem årene for DSSAK.

 

/Tim

Adgang til mødet i morgen 22/4 klokken 15:00

Kære medlem

 

Du burde have fået indkaldelse til online generalforsamling – hvis du ikke har fået en mail med denne indkaldelse kan følgende link give dig adgang til mødet i morgen 22/4 klokken 15:00.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ1YzhiNmUtYmNjYi00YTFhLWFmZmQtZjkzZjhmNWI4MTEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22421c9c18-32c7-4250-84e0-c1626f963b1f%22%2c%22Oid%22%3a%22d54df377-f07f-4f62-8996-cce0ff88fc4c%22%7d

Der ikke indkommet yderligere forslag til dagsordenen for generalforsamlingen. Den tidligere publicerede foreløbige dagsorden er hermed endelig.

Kære medlemmer

Der er ikke indkommet yderligere forslag til dagsordenen for generalforsamlingen. Den tidligere publicerede foreløbige dagsorden er hermed endelig >>

Der vil her på hjemmesiden dagen før generalforsamlingen være et link til teams-mødet tilgængeligt, som du kan anvende såfremt din mail-adresse ikke står på selskabets mailingliste. De der står på mailinglisten vil modtage invitation til mødet via mail.

Mvh
Tim Houbo