Nyhedsbrev og program til subspecialemødet på DOS kongressen 2023

 

Kære DSSAK medlemmer.

DOS Kongressen nærmer sig med hastige skridt. Sædvanen tro har bestyrelsen samlet et program til subspeciale mødet onsdag den 15. november fra 13.00 til 17.00.  Et af emnerne er korte kliniske retningslinjer, hvor Olecranon fraktur KKR er blevet opdateret og KKR om steroid blokader til tennis albuer er kommet til. I må meget gerne komme med forslag til kommende KKR´er, særlig hvis der er områder, hvor I tænker, at der er et rimeligt evidensgrundlag. Der er indtil nu planlagt en opdatering af proksimal humerus fraktur KKR, hvor Stig Brorson og Liv Vesterby har indvilliget i at deltage i arbejdet. Vi håber at traumeselskabet også er interesseret i at deltage i arbejdet.

Vi har også planlagt et minisymposium hvor vi alle kan blive opdateret på scapula lidelser.

 

Jeg har desuden vedhæftet invitation til sundhedsudvalgets åbne møde den 8.11.2023 om misbrug af steoider og parafinolie. Det er et problem vi som skulder/albue kirurger af og til støder på, så det kunne måske have interesse for nogle af jer.

 

Bestyrelse glæder os til at se så mange som muligt til subspecialemødet til DOS kongressen.

Det samlede program ses nedenfor.

 

Bedste hilsner

Theis Thillemann

Formand DSSAK

 

 

Subspecialemøde onsdag den 15.11. kl 13.00-15.00

 

  • Velkomst ved formanden (10 minutter)
  • Status og årsrapport DSR ved Steen Lund Jensen (25 minutter)
  • Overblik og status KKR ved Thomas Falstie-Jensen (10 minutter)
  • KKR: Olecranon fraktur ved Anne Kathrine Belling Sørensen (15 minutter)
  • KKR: Epicondylitis lateralis ved Klaus Hanisch (15 minutter)
  • Rejsebeskrivelse SECEC traveling fellow-ship, ved Jeppe Rasmussen (30 minutter)

 

Kaffepause 15.00-15.30

 

1530-17.00

  • Scapula Alata: Diagnostik og behandling ved Janne Gadsbøll (25 minutter + diskussion 10 minutter)
  • Scapula Crepitans: Diagnostik og behandling ved Simone Rechter (25 minutter + diskussion 10 minutter)

 

 

 

Hotel i forbindelse med DSSAKs årsmøde

DSSAK har forhåndsreserveret værelser på Jørgensens hotel i Horsens, men man skal selv booke og afregne værelset via hotellets hjemmeside. https://www.jorgensens-hotel.dk/
OBS! Benyt Kampagnekode i forbindelse med booking: DSSAK2023
15% rabat på kategorien Good & Better
20% rabat på kategorien Even Better & The Best.

Foreløbigt program til Årsmødet 2023 tilgængeligt

Så er det muligt at se det foreløbige program for Årsmødet 2023.

Programmet for fysioterapeut dagen bliver offentliggjort senere.

HUSK AT INDSENDE ABSTRACTS TIL FRIE FOREDRAG! DER ER DEADLINE 1.FEBRUAR

DSSAK har afholdt generalforsamling 22/4-21.

DSSAK har afholdt generalforsamling 22/4-21.

Generalforsamlingen blev som tidligere oplyst afholdt virtuelt hvilket forløb planmæssigt, dog med begrænset deltagelse. Som det kan læses i referatet er vedtægtsændringer som foreslået af bestyrelsen vedtaget – de træder i kraft umiddelbart og får effekt ved næstkommende generalforsamling. Der var udskiftning i bestyrelsen som nu har følgende sammensætning:

 

Anne-Kathrine Belling-Sørensen, Formand

Andreas Haugbjerg Qvist, Næstformand

Jeppe Vejlgaard Rasmussen, Kasserer

Mikkel Tøttrup, Uddannelsesudvalg

Tim Houbo Pedersen, Sekretær

Liv Vesterby Knudsen, YODA repræsentant

 

Bestyrelsen takker Steen Lund Jensen og Theis Thillemann for deres indsats gennem årene for DSSAK.

 

/Tim

Adgang til mødet i morgen 22/4 klokken 15:00

Kære medlem

 

Du burde have fået indkaldelse til online generalforsamling – hvis du ikke har fået en mail med denne indkaldelse kan følgende link give dig adgang til mødet i morgen 22/4 klokken 15:00.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ1YzhiNmUtYmNjYi00YTFhLWFmZmQtZjkzZjhmNWI4MTEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22421c9c18-32c7-4250-84e0-c1626f963b1f%22%2c%22Oid%22%3a%22d54df377-f07f-4f62-8996-cce0ff88fc4c%22%7d