DSSAKs kadaverkursus som er udskudt fra 2020 planlægges afholdt i juni 2021 og tilmeldingen er åben.

DSSAKs kadaverkursus som er udskudt fra 2020 planlægges afholdt i juni 2021 og tilmeldingen er åben.

Åben flyer >>

Guideline National klinisk retningslinje for behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen

Guideline National klinisk retningslinje for behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen (impingement syndrom/rotator-cuff syndrom) er udkommet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. DSSAK ønsker at henlede opmærksomheden på dette og opfordrer alle medlemmer til at læse dokumentet som findes her: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/NKR_skulder/NKR-05-skuldersmerter-retningslinje-final.ashx?la=da&hash=CF0AFC4E4B0326C47508B24E8CE4494334EF11DF

Nyhedsbrev DSSAK

Kære medlemmer.

Som de fleste formentlig allerede ved er DOS-kongressen i år aflyst. Dette medfører at DSSAK nu savner et forum for generalforsamling. Vi har i bestyrelsen drøftet hvordan vi bedst håndterer denne situation og er nået frem til at vi udskyder generalforsamlingen til årsmødet 2021. Dermed vil der i 2021 blive fremlagt regnskab for 2 år og de valg til bestyrelsen der skulle være holdt her i 2020 vil blive gennemført i 2021. Bestyrelsen har gennemgået regnskabet for det forgangne år og har ikke fundet anledning til at foreslå kontingentændring. Regnskabet for det forgangne år lægges tilgængeligt på hjemmesiden.

Bestyrelsen har inviteret de kandidater til bestyrelsesposter der har vist deres interesse, til at deltage som observatører ved bestyrelsesmøderne op til næste generalforsamling. Dette betyder naturligvis ikke at de dermed er forudvalgte – alle medlemmer har på lige fod mulighed for at melde sig på valg op til generalforsamlingen i 2021.

Bestyrelsen har nøje overvejet fordele og ulemper ved en virtuel generalforsamling og er nået frem til at en sådan vil have karakter af en proforma-generalforsamling idet deltagelsen forventes at være lav. Vi håber der er forståelse for fravalget af denne løsning og opbakning omkring at udskyde generalforsamlingen til 2021.

Aktuelt arbejder vi på det planlagte kadaverkursus som afholdes i december på Panum i Kbh. Der er allerede tilmeldinger fra 12 kursister og vi opfordrer til at man reklamerer for kurset så vi kan få fyldt de sidste pladser.

På vegne af bestyrelsen

Tim Houbo Pedersen, sekretær DSSAK

DSSAK symposium på DOS-møde 23/10

SECEC research grant