Guideline National klinisk retningslinje for behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen

Guideline National klinisk retningslinje for behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen (impingement syndrom/rotator-cuff syndrom) er udkommet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. DSSAK ønsker at henlede opmærksomheden på dette og opfordrer alle medlemmer til at læse dokumentet som findes her: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/NKR_skulder/NKR-05-skuldersmerter-retningslinje-final.ashx?la=da&hash=CF0AFC4E4B0326C47508B24E8CE4494334EF11DF