Skulderakademiet

Skulderakademiet er et gratis undervisningstilbud til fase tre og fire
kursister samt læger med interesse i skulder-albuekirurgi.

Skulderakademiet består af højt specialiseret undervisning indenfor
alloplastik, avanceret cuff-kirurgi, frakturkomplikationer,
instabilitet, scapulalidelser samt sc-leds patologi.

Undervisningen afholdes to gange årligt, hvert forår og efterår, i
Aalborg, Aarhus, Odense, Herlev eller Bispebjerg. Hjørnestenen i
undervisningen er teoretisk og videnskabelig gennemgang samt live
kirurgi.

Der er planlagt følgende undervisningsprogram:

Foråret 2015 – Herlev Hospital – _Albuealloplastik_

Efterår 2015 – Aarhus Universitetshospital – _Skulderalloplastik_

Forår 2016 – Bispebjerg Hospital – _SC- og AC- instabilitet samt
scapula krepitans_

Efterår 2016 – Aalborg Universitetshospital – _Frakturkirurgi i
skulder-albue_

Dagsprogram Herlev, Tirsdag den 26. Maj 2015.

Deltagere: 4 kursister på specialist niveau eller i kursus stilling.

Kl. 07:30: Glasburet på afd. 119. Præsentation og velkomst v. Bo
Sanderhoff Olsen, Præsentation af afdelingen, herunder produktion,
kompetenceområder. Præsentation af Overlæger og afd. læger.
Præsentation af dagens 2 operationscases. – Albuealloplastik
patienter.

Kl. 08:15 Omklædning og operation 1.

Kl ca. 1030. Gennemgang af indikationer for albuealloplastik,
forskellige designs, resultater i de forskellige grupper.

Kl. 12:00: Frokost.

Kl. 12:30 Operation 2.

Kl. 14:30 Forskningssession.v/ Stig Brorson Hansen PhD, Dr.med, Jeppe
Vejlgaard Rasmussen PhD & Bo Sanderhoff Olsen PhD. Afd T Præsenterer
sit forskningsprogram.

Kl ca. 1600 Afslutning på dagen.

På sidste session opfordres kursisterne til at præsenterer
igangværende eller planlagt forskning. Inden dagen bør
projektbeskrivelser fremsendes af den enkelte kursist for vejledning,
diskussion og kritik.

Endeligt program samt kursusmaterialer fremsendes per mail.

Der er plads til fire deltagere per gang.

Deltagelse i Skulderakademiet er under forudsætning af gennemført
DSSAKs Panumkursus.

Transport arrangeres af deltagerne selv. DSSAK vil står for
forplejning til frokost.

Tilmelding sker via skulderakademiet@gmail.com  ved fremsendelse
af motiveret ansøgning(maks 1/4 A4 side) og cv.